Tagasiside

Privaatsus

www.belladonna.ee omanik Bella Donna OÜ (edaspidi Bella Donna) on võtnud endale kohustuse kaitsta Teie privaatsust ja hoolitseda, et Teie isikuandmed on kaitstud. Bella Donna tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Lühidalt Bella Donna privaatsuspoliitikast

• Bella Donna ei kasutata oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel;

• Bella Donna ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele.

Autoriõigus

Bella Donna veebilehe tekstid ja muu sisu on autoriõigustega kaitstud, st. ei ole õigust kopeerida Bella Donna kodulehel olevat infot ilma Bella Donna nõusolekuta, välja arvatud juhtudel, kui seda kasutatakse isiklikel eesmärkidel.

Isikliku info kogumine ja kasutamine

Tingimusel, et klient annab meile oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, postiaadress jne), võimaldab see Bella Donna-l rahuldada klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada.

Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) ei ole teada kolmandatele isikutele. Bella Donna austab oma klientide isikuandmete privaatsust ja konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega.

Bella Donna teated

Bella Donna uudiseid e-posti teel saavad ainult selle tellinud klientid. Kui klient ei ole huvitatud Bella Donna poolt saadetud uudistest, võib ta igal ajal keelduda. Bella Donna saadab vaid olulist infot, millest klient peaks olema teadlik. Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.

Kliendi andmete avalikustamine kolmandatele isikutele

Bella Donna on võtnud endale kohustuse kaitsta Teie privaatsust ja edastada oma klientide isiklikke andmeid kolmandatele isikutele ainult juhtudel, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

Bella Donna privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

Kasutades Bella Donna teenuseid kinnitab klient, et on tutvunud Bella Donna privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.

 

Belladonna @ 2024 | Turvalisuse tagab: veebikaitse.ee WebShopper